هم‌نشینی شماره ۳

 • عنوان:

  تهران به روایت دکتر منصوره اتحادیه نظام مافی

 • سخنران:

  دکتر منصوره اتحادیه نظام مافی

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  سه شنبه 12 اردیبهشت ۹۶ ساعت 18 تا20

گزارش برنامه

آلبوم عکس

به اشتراک بگذارید