هم‌نشینی شماره ۴

 • عنوان:

  تهران به روایت علیرضا عالم نژاد

 • سخنران:

  علیرضا عالم نژاد

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  چهارشنبه 13 اردیبهشت ۹۶ ساعت 18 تا 20

به اشتراک بگذارید