هم‌نشینی شماره ۹

 • عنوان:

  تهران به روایت موزه‌ها 5 / موزه عروسک‌های ملل و موزه فرهنگ و عروسک

 • سخنران:

  بنیان‌گذاران موزه

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری رضا دبیری نژاد

 • زمان برگزاری:

  سه شنبه 31 مرداد 96 ساعت 17 تا 19

به اشتراک بگذارید