نشست شماره ۱۶

 • عنوان:

  تهران به روایت موزه‌ها 8 / موزه مقدم

 • سخنران:

  دکتر مصطفی ده پهلوان و سرکار خانم زرینه

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری رضا دبیری نژاد

 • زمان برگزاری:

  چهارشنبه 10 آبان 96 ساعت 17 تا 19

به اشتراک بگذارید