نشست شماره ۱۸

 • عنوان:

  سفر به آسیای مرکزی

 • سخنران:

  مرتضی دزفولی و علیرضا عالم نژاد

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری آریابان طبیعت و فرهنگ

 • زمان برگزاری:

  دوشنبه 11 دی 96 ساعت 18 تا 20

به اشتراک بگذارید