نشست شماره ۳۴

 • عنوان:

  شب قصه‌های ملل 1 / ازبکستان

 • سخنرانان:

  قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران

 • زمان برگزاری:

  پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 ساعت 18 تا 21

به اشتراک بگذارید