نشست شماره ۲۴

 • عنوان:

  کتاب‌شناسی تهران
  نقد و بررسی کتاب اسطوره تهران، جلال ستاری

 • سخنران:

  علیرضا عالم نژاد

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  یکشنبه 16 اردیبهشت 97 ساعت 17 تا 19

به اشتراک بگذارید