نشست شماره ۲۳

 • عنوان:

  گنبد کاووس در قالب جهانی

 • سخنران:

  کارشناسان و متخصصین ثبت پرونده ثبت جهانی گنبد کاووس در یونسکو

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  شنبه 18 فروردین 97 ساعت 17 تا 19

به اشتراک بگذارید