سال ۱۳۹۸

شب قصه‌های ملل ۱ / ازبکستان

نشست شماره ۳۴ عنوان:شب قصه‌های ملل 1 / ازبکستان سخنرانان:قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان برگزارکننده:گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران زمان برگزاری:پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 ساعت 18 تا 21

ادامه مطلب