آرشیوو سفرهای داخلی_edited
شماره نام برنامه زمان برگزاری توضیحات بیشتر
۱ تجربه دامن پر مهر سبلان
 • ۱ تا ۴ مرداد ۱۳۹۸
 • ۱۵ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
۲ تجربه روستای برزک
 • ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • ۱ و ۲ بهمن ۱۳۹۴
۳ کاشان و برزک
 • ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
 • ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • ۲۶ و ۲۷ آذر ۱۳۹۵
۴ بروجرد
 • ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۵ تجربه فضای شهری قزوین
 • ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
 • ۵ آبان ۱۳۹۶
 • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • ۱۵ مهر ۱۳۹۵
۶ بسطام و خرقان
 • ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
۷ تجربه فرهنگ قاسم‌آبادی
 • ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۸ بوشهر و سیراف
 • ۱۷ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
۹ کویر روستای فرحزاد
 • ۱۹ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷
 • ۲۱ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
۱۰ خراسان بزرگ (تربت جام، تایباد، خواف، نشتیفان)
 • ۱۴ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۷
 • ۸  تا ۱۱ آذر ۱۳۹۶
۱۱ آب انبارهای قزوین به روایت موسیقی
 • ۹ شهریور ۱۳۹۷
۱۲ بندر کنگ در هرمزگان
 • ۹ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
۱۳ اصفهان
 • ۲۸ و ۲۹ دی ۱۳۹۶
۱۴ چابهار
 • ۱۹ تا ۲۲ دی ۱۳۹۶
۱۵ دلبر و شکوفه انار (تفت)
 • ۱ تا ۳ آذر ۱۳۹۶
۱۶ روایتی عاشقانه از روستای کندلوس
 • ۲۸ آبان ۱۳۹۵
۱۷ تخت سلیمان، گنبد سلطانیه، زنجان
 • ۱۳ و ۱۴ آبان ۱۳۹۵
۱۸ گردشگری ادبی با موضوع دولت‌خانه صفوی قزوین
 • ۷ آبان ۱۳۹۵ 
۱۹ کلیساهای کهن آذربایجان و خودمختاری نخجوان
 • ۲۹ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۶
۲۰ کاشان را کودکانه بگردیم
 • ۸ بهمن ۱۳۹۴
۲۱ سنگ‌نگاره‌های تیمره
 • ۲۴ و ۲۵ دی ۱۳۹۴
۲۲ قصران
 • ۸ خرداد ۱۳۹۴
۲۳ گشت میراث ۱  / خالد نبی و گنبد
 • ۲۲ تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ

۲۴ گشت میراث ۲ / تخت سلیمان و گنبد سلطانیه
 • ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۲۵ گشت میراث ۳ / بیستون
 • ۳۰ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۲۶ گشت میراث ۴ / کلیساهای آذربایجان
 • ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۲۷ گشت میراث ۵ / یزد
 • ۱۰ تا ۱۳  مهر ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۲۸ گشت میراث ۶  / بیرجند
 • ۸ تا ۱۲  آبان ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۲۹ گشت میراث ۷  / میمند و لوت
 • ۳۰ آبان تا ۴ آذر ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۳۰ گشت میراث ۸ / پارسه
 • ۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۳۱ گشت میراث ۹ / خوزستان
 • ۲۱ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
۳۲ گشت میراث ۱۰  / اصفهان
 • ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
برگزاری مشترک با آریابان طبیعت و فرهنگ
به اشتراک بگذارید