تورهای آینده

تورهای گذشته

درخواست تور اختصاصی

امکان طراحی و برگزاری تورهای اختصاصی

در حال حاضر با توجه به شرایط کرونایی، برگزاری تورهای اختصاصی صرفا در تهران و به شکل محدود امکان‌پذیر است.

شرایط برگزاری

هزینه کلی اجرای برنامه

۱ تا ۴ نفر – ۸۰۰ هزار تومان
۵ تا ۱۰ نفر – ۱،۲۰۰ هزار تومان

  • تهیه بلیت مجموعه‌های مورد بازدید بر عهده خودتان خواهد بود.
  • پذیرایی احتمالی در طول مسیر بر عهده خودتان خواهد بود.

فرم درخواست تور اختصاصی

  • در صورت موافقت با شرایط برگزاری، فرم درخواست تور اختصاصی را پر کنید.
  • سایر هماهنگی‌ها از طریق تماس تلفنی به اطلاع شما خواهد رسید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD