سفرهای داخلی

میمند رازآلود – دی ۱۳۹۷

رازآلود بودن منظر فرهنگی میمند از چند جهت دستکندهای صخره‌­ای با هدف سکونت یا معابد مهری؟! وجود سنگ‌نگاره‌­‌ها و رنگین‌­نگاره‌­های…

ادامه مطلب

سفرهای خارجی