• نام کتاب

  معماری کریم طاهرزاده بهزاد

 • گردآورنده

  بیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل

  مجموعه معماری دوران تحول در ایران

 • مشخصات نشر

  انتشارات دید

 • چاپ اول

  ١٣٨۴

توضیحات کتاب

اندیشه ایجاد گروه
اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست.
شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران شاخص این دوره، انگیزه اولیه شکل‌گیری این گروه تحقیقاتی بود.
”معماری دوران تحول” به دوره‌ای از معماری سرزمین ایران توجه دارد که تحول، یکی از مشخصه‌های مستمر آن است.
از دیدگاه تاریخی، این دوره از اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شروع شده و تا کنون ادامه دارد.
در این دوره، تحول با مشخصه‌های متغیری همراه است.
بناهای متعددی توسط معماران ایرانی و خارجی ساخته شده‌اند که متاثر از تغییر در زمینه‌های مختلف هستند و ضرورت تقسیم‌بندی دوره‌های تاریخی را ایجاب می‌کنند.
بر اساس این تقسیم بندی، ارائه نتایج تحقیق در قدم اول شامل معرفی معماران منفرد و آثار معماری آن‌هاست.
با معرفی معماران هر دوره، در قدم بعدی امکان معرفی دوره‌های تاریخی و نهایتاً کلیت معماری دوران تحول فراهم می‌شود.
به این ترتیب نتایج تحقیق در سه سطح قابل ارائه است.

الف_ ”معماران و آثار معماران”، شامل: معماری معماران، آثار و روش‌ها.
ب_ ”دوره تاریخی”، شامل: معرفی دوره و زمینه‌های متعلق به آن، نمونه آثار معماری و معماران، سبک‌ها و گرایش‌ها.
ج_ ”معماری دوران تحول”، شامل : تاریخ تحلیلی معماری دوران تحول، تحولات زمینه‌ها، دسته‌بندی سبک‌ها و گرایش‌ها.

گروه معماری دوران تحول، با نام کریم طاهرزاده بهزاد هنگامی مواجه شد که در سال ١٣۶٧ در ادامه مسیر شناخت معماری معاصر ایران، در حال پژوهش درباره بناهای ایستگاه‌های راه آهن بود و از این طریق با فعالیت‌های معماری و پیشینه همکاری طاهرزاده با کاظم زاده ایرانشهر در برلین، آشنا شد.

زندگی‌نامه
کریم طاهرزاده بهزاد از مشروطه‌خواهان تبریز بود و در راه آزادی مبارزه کرد. او پس از شهادت آزادی‌خواهان مشروطه و آشفته شدن اوضاع تبریز، در سال ١٢٨۶ (١٩٠٨ میلادی) مجبور به ترک وطن شد. طاهرزاده بهزاد به استانبول رفت و به مدت ١٨ سال از وطن خود دور بود. او در استانبول در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت. سپس در سال ١٢٩٧ (١٩١٨ میلادی) به برلین رفت و در آکادمی معماری برلین پذیرفته شد. او در برلین با روشنفکران مهاجر ایرانی در چاپ روزنامه ایرانشهر و مجله کاوه همکاری داشت.
تالیف کتاب ”سرآمدان هنر” که در سال ١٣٠٢ (١٩٢٣میلادی) در حوزه هنر و معماری ایران با دیدگاهی تحقیقی نگاشته شد، ثمره این همکاری است.
در سال ١٣٠۵ (١٩٢۶ میلادی) با وجود اینکه در دوره دکترای مدرسه عالی تکنیک برلین پذیرفته شده بود، به ایران بازگشت و به فعالیت حرفه‌ای معماری در شهرهای مختلف پرداخت.

آثار کریم طاهرزاده بهزاد:
– بناهای دوره میانی (از مشهد تا تهران):
     نمای شمالی مجلس شورای ملی
     دانشگاه جنگ

– بناهای دوره دوم:
     هنرستان راه آهن تهران
     بنای امور اداری راه آهن تهران
     بنای اداره پاسبانی راه آهن

به اشتراک بگذارید