نشست شماره ۳۰

 • عنوان:

  شب قصه‌های ایران زمین 4 / هرمزگان

 • سخنرانان:

  قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران

 • زمان برگزاری:

  دوشنبه 17 دی 97 ساعت 17 تا 20

به اشتراک بگذارید