نشست شماره ۲۰

 • عنوان:

  نمایش فیلم اول “مستند تهران دوران معاصر”

 • سخنران:

  کارگردان فیلم، آقای حمید سهیلی و مهندس سپهری

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان با همکاری مهندس سپهری

 • زمان برگزاری:

  دوشنبه 9 بهمن 96 ساعت 18 تا 20

گزارش نشست

آلبوم عکس

به اشتراک بگذارید