نشست شماره ۲۶

 • عنوان:

  معرفی اهداف و چشم‌انداز پروژه “تهران نگاری”

 • سخنران:

  رضا شیرازیان پژوهش‌گر و تدوین‌گر پروژه

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  دوشنبه 12 آذر 97 ساعت 18:30 تا 20:30

به اشتراک بگذارید