نشست شماره ۱۱

 • عنوان:

  موزه لوور

 • سخنران:

  کیانوش معتقدی

 • برگزارکننده:

  گنجینه هزار افسان

 • زمان برگزاری:

  پنجشنبه 2 شهریور ۹۶ ساعت 18 تا 20

به اشتراک بگذارید