تهران‌گردی

بداهه گردی در حوالی خیابان سی تیر/ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

  ظرفیت باقیمانده : ۵ نفر خدمات و شرایط برگزاری شیوه برگزاری: پیاده روی نسبتا زیاد با نفرات محدود زمان برگزاری:  پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ هزینه برنامه: ۱۸۵.۰۰۰ تومان حداکثر نفرات: ۱۰ نفر خدمات برنامه: – راهنما و روایتگر (علیرضا عالم نژاد) – کافه نشینی و پذیرایی به صرف چای یا…

ادامه مطلب
تهران‌گردی

بداهه گردی در حوالی فلسفه و حکمت/ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  ظرفیت تکمیل / به امید همراهی در برنامه های آینده خدمات و شرایط برگزاری شیوه برگزاری:  پیاده‌روی  با نفرات محدود زمان برگزاری: جمعه۳۱ اردیبهشت۱۴۰۰ / ساعت ۹:۳۰ تا۱۳:۳۰ هزینه برنامه: ۱۸۵.۰۰۰ تومان حداکثر نفرات: ۱۰ نفر خدمات برنامه: – راهنما و روایتگر (علیرضا عالم نژاد) – کافه نشینی و پذیرایی به صرف چای یا…

ادامه مطلب
تهران‌گردی

بداهه گردی در حوالی نوفل لوشاتو/ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  ظرفیت باقیمانده : ۵ نفر خدمات و شرایط برگزاری شیوه برگزاری:  پیاده‌روی نسبتا زیاد با نفرات محدود زمان برگزاری: جمعه۳۱ اردیبهشت۱۴۰۰ / ساعت ۱۵:۳۰ تا۱۹:۳۰ هزینه برنامه: ۱۸۵.۰۰۰ تومان حداکثر نفرات: ۱۰ نفر خدمات برنامه: – راهنما و روایتگر (علیرضا عالم نژاد) – کافه نشینی و پذیرایی به صرف چای یا قهوه توضیحات بیشتر…

ادامه مطلب