سال ۱۳۹۸

شب قصه‌های ملل ۱ / ازبکستان

نشست شماره ۳۴ عنوان:شب قصه‌های ملل 1 / ازبکستان سخنرانان:قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان برگزارکننده:گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران زمان برگزاری:پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 ساعت 18 تا 21

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۷

شب قصه‌های ایران زمین ۷ / نوروز

نشست شماره ۳۳ عنوان:شب قصه‌های ایران زمین 7 / نوروز سخنرانان:قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان برگزارکننده:گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران زمان برگزاری:سه‌شنبه 14 اسفند 97 ساعت 17 تا 20

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۷

شب قصه‌های ایران زمین ۵ / گیلان

نشست شماره ۳۱ عنوان:شب قصه‌های ایران زمین 5 / گیلان سخنرانان:قصه‌گویی جمعی برگزارکنندگان برگزارکننده:گنجینه هزار افسان با همکاری موزه عروسک و فرهنگ ایران زمان برگزاری:چهارشنبه 3 بهمن 97 ساعت 17 تا 20

ادامه مطلب