قصه‌های خیابان ویلا

خیابان ویلا

خیابان ویلا برای اولین بار در نقشه هوایی تهران، ۱۳۱۹خورشیدی به چشم می‌خورد. این خیابان به عنوان یکی از نقاط مرفه‌نشین و شمالی شهر تهران، در دوره پهلوی اول شکل گرفت و به دنبال گسترش فضاهای شهری در دوره پهلوی دوم توسعه یافت. میزان ساختمان‌ها و بناهای اداری – تجاری خیابان ویلا در دهه ۱۳۳۰…

ادامه مطلب