سال ۱۳۹۹

روایت سینماهای خیابان ولیعصر (برنامه سوم)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینیچهل و یکم (۴۱) عنوانسینماهای خیابان ولیعصر / برنامه سوم روایت‌گرعلیرضا عالم نژاد برگزارکنندهموزه خیابان ولیعصر با همکاری موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاریپنجشنبه ١٣ شهریور ۱۳۹۹ / ساعت ۹ تا ۱۳ هزینه نام نویسیچنانچه طی دو ماه گذشته در برنامه‌های کافه تهرون حضور داشته‌اید نیازی به پرداخت هزینه نیست در…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت سینماهای خیابان ولیعصر (برنامه دوم)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:چهلم (۴۰) عنوان:سینماهای خیابان ولیعصر/ برنامه دوم روایت‌گر:علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:خیابان موزه ولیعصر با همکاری موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ / ساعت ۹ تا ۱۳ هزینه نام نویسی:چنانچه طی دو ماه گذشته در برنامه‌های کافه تهرون حضور داشته‌اید نیازی به پرداخت هزینه نیست در غیر این صورت…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت مکان محور کودتای ٢٨ مرداد

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:سی و نهم (۳۹) عنوان:روایت مکان محور کودتای ٢٨ مرداد روایت‌گران:بهنام ابوترابیان – علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ / ساعت ۱۸ تا ۲۱ هزینه نام نویسی:۸۵،۰۰۰ تومان مکان برگزاری:پس از نام‌نویسی به اطلاع شما خواهد رسید. ظرفیت برنامه:حداکثر ۱۰ نفر شیوه نام‌نویسی – در…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت سینماهای خیابان ولیعصر (برنامه اول)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:سی و هشتم (۳۸) عنوان: سینماهای خیابان ولیعصر/ برنامه اول روایت‌گر:علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:موزه خیابان ولیعصر با همکاری موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:پنجشنبه ٣٠ مرداد ۱۳۹۹ / ساعت ۹ تا ۱۳ هزینه نام نویسی:چنانچه طی دو ماه گذشته در برنامه‌های کافه تهرون حضور داشته‌اید نیازی به پرداخت هزینه نیست در…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت شهر نو (برنامه سوم)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:سی و هفتم (۳۷) عنوان:شهر نو / شب سوم روایت‌گر:علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:موسسه فرهنگی هنری گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۹ تا ۲۲ هزینه نام نویسی:۸۵،۰۰۰ تومان مکان برگزاری:هاستل زی ظرفیت برنامه:حداکثر ۸ نفر شیوه نام‌نویسی – در صورت باقی بودن ظرفیت، با توجه به نفرات…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت شهر نو (برنامه دوم)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:سی و ششم (۳۶) عنوان:شهر نو / شب دوم روایت‌گر:علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۹ تا ۲۲ هزینه نام نویسی:۸۵،۰۰۰ تومان مکان برگزاری:هاستل زی ظرفیت برنامه:حداکثر ۸ نفر شیوه نام‌نویسی – در صورت باقی بودن ظرفیت، با توجه به نفرات مورد نظر،…

ادامه مطلب
سال ۱۳۹۹

روایت شهر نو (برنامه اول)

ظرفیت برنامه تکمیل شماره هم‌نشینی:سی و پنجم (۳۵) عنوان:شهر نو / شب نخست روایت‌گر:علیرضا عالم نژاد برگزارکننده:موسسه گنجینه هزار افسان زمان برگزاری:چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۹ تا ۲۲ هزینه نام نویسی:۸۵،۰۰۰ تومان مکان برگزاری:هاستل زی ظرفیت برنامه:حداکثر ۸ نفر شیوه نام‌نویسی – در صورت باقی بودن ظرفیت، با توجه به نفرات مورد نظر،…

ادامه مطلب