سفرهای خارجی

تور ازبکستان – 1 تا8 مهر 1401

  ظرفیت نام نویسی تکمیل خدمات و شرایط برگزاری شیوه برگزاری:  سفر هوایی زمان برگزاری: 1 تا 8 مهر 1401 هزینه برنامه: 1100 دلار + بلیت هواپیما ( حدود 20 میلیون تومان ) حداقل نفرات: 11 نفر حداکثر نفرات: 22 نفر خدمات برنامه (7 شب و 8 روز): راهنمایان برنامه (علیرضا عالم نژاد، مرتضی دزفولی)…

ادامه مطلب